2017-18 ELA School Supply List

July 9, 2017

Click here for printable version in English, Spanish and Somali

1-Pack of skinny EXPO markers
1-Box of Crayola Crayons (regular size)
1-Box of 8 count Crayola Markers
1-Scissors
1-Plastic pocket folder (3 prongs-Five Star)
1-Backpack (regular sized backpack-Folder must fit inside)
1-Box of Kleenex
12-Elmer’s Glue Sticks
1-Pencil Box
1-Gallon Ziplock Bags
1-Clorox Wipes
1-Set of extra clothes to keep at school
1-Family picture
*Your child’s teacher may have a few additional items needed for school. The teachers will have a note at open house.


1 - Paquete de marcadores EXPO (delgados)
1 – Caja de 24 Crayones (Crayola)
1 – Caja de 8 marcadores (Crayola)
1 - Tijeras
1 - Carpeta de plástico (3 puntas five-star)
1 – Mochila tamaño regular
1 - Caja de Kleenex
12- Palillos de pegadura
1 – Caja para los lápices
1 – Caja de bolsas ziplock para (1 gallon)
1 –  Paquete de toallas de clorox
1 - Paquete de 3 rollos de toallitas Clorox
1 - Cambio de ropa extra para mantener en la escuela
1 – Fotografía familiar
* El maestro de su niño puede tener algunos elementos adicionales necesarios para la escuela. Los maestros tendrán una lista en la casa habierta.


1-Pack ee calamado EXPO caato
1-Box of Crayola Tamaashiirta (size si joogto ah)
1-Box of 8 count Crayola calamado
1-Maqasyo
1-caaga folder jeebka (3 bedisha-Five Star)
1-boorsada (joogto ah oo cabbirkooda boorsada-Folder waa gudaha ku haboon)
1-Box of Kleenex
12-Elmer Sticks Glue ee
1-qalin Box
1-Gaaloon Dambiisha Ziplock
1-Clorox tirtirta
1-yeel oo dhar ah oo dheeraad ah si ay u sii at dugsiga
Sawirka 1-Family
* Macalinka ilmahaaga waxaa laga yaabaa in a alaabta yar oo dheeraad ah loo baahan yahay dugsiga. Macallimiintu waxay yeelan doonaan warqad guriga u furan.

RECENT NEWS